Fotos Festa Major 2013

Fotos engalanament de carrers FM 2013

Programa de la Festa Major 2013

programafm2013complert programafm2013

Barrakes 2013

Divendres 24:

Vuit

Strombers

Mitt & Offen Dj’s

Dissabte 25:

Turrai
turrai

Bongo Botrako

Show Music Dj
dj

Josmar

Diumenge 26:

Elecció de l’hereu i pubilla de Cassà 2013

Quim Vila

Orquestra Mitjanit

Concurs d’engalanament de carrers 2013

  • Participants

La participació és oberta a tots els carrers del poble de Cassà de la Selva. Es pot engalanar tot el carrer o bé un tram del mateix.

  • Tema

Lliure

  • Durada

Els carrers hauran de romandre engalanats des del 23de Maig al 28 de Maig de 2013, ambdós inclosos.

  • Jurat

El jurat estarà format per representants del món artístic cassanenc.

  • Criteris de valoració

Els criteris de valoració del jurat seran:
– l’originalitat
– la qualitat artística
– el disseny

  • Veredicte del jurat

Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. El veredicte es farà públic el dia i l’hora prevista per al lliurament de premis, anunciat en el programa de la Festa Major.

  • Inscripcions

La inscripció al concurs és gratuïta i es formalitzarà mitjançant una butlleta d’inscripció que es pot descarregar d’aquí. Igualment podrà recollir-se a Cassà Jove i Ajuntament de Cassà de la Selva. La butlleta s’haurà de remetre degudament complimentada a Cassà Jove, Ajuntament de Cassà de la Selva i a info@cassadefesta.cat El període d’inscripció al concurs finalitzarà el 22 de maig de 2013. La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases.

  • Premi

El concurs premiarà al carrer millor ambientat amb 2 xais 12 ampolles de cava.

  • Informació

Ajuntament de Cassà de la Selva, Cassà Jove i web de la comissió www.cassadefesta.cat i a/e de la comissió info@cassadefesta.cat

la foto inquieta

IMG_2787 img_9908